Levensvreugde Verblijven vzw

Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH.
Wij streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk
passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Op zoek naar ondersteuning?

In onze voorziening kan u terecht voor dagondersteuning, woonondersteuning en begeleiding, zowel voor kinderen als volwassenen met een zware zorgvraag of hogere zelfredzaamheid.

Gebruikers en ouders

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze voorziening.

Werk - stage- vrijwilliger

Als u interesse heeft om onze zorggebruikers beter te leren kennen en wil meewerken om de kwaliteit van leven van de zorggebruikers te verhogen.

Nieuws en agenda:

 

Badmintonclub Oudegem haalt opnieuw 5000 euro op voor Levensvreugde Verblijven vzw. Dank aan iedereen die een veldje huurde, een pannenkoek, ontbijt of spaghetti at en op die manier bijdroeg tot dit fantastische resultaat. Dank ook aan alle medewerkers voor het enorm werk dat elke keer verzet wordt.

De opbrengst zal gebruikt worden om het lokaal van de wilgenroos op te knappen, inrichten                                                                                       van een rusthoekje, schilderwerken, aankoop materialen, meubilair,…

 

IEDEREEN HARTELIJK BEDANKT VOOR DEZE FANTASTISCHE SAMENWERKING EN OPBRENGST !

 

 

 

 

 

Open plaatsen nieuwe leefgroep jongvolwassenen

Binnenkort richten we binnen Levensvreugde Verblijven een nieuwe leefgroep, specifiek voor jongvolwassenen, op. Hierdoor kunnen we flexibeler inspelen op de zorgvraag van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Deze nieuwe woonvorm zal niet op onze campus ingericht worden, maar op een andere locatie in de omgeving van Aalst. Het zal een woonvorm zijn waarbij de zorggebruikers op termijn kunnen doorstromen naar een residentiële woonondersteuning of wonen in de stad (beschermd wonen).

Momenteel zijn er nog een aantal open plaatsen. Heb je interesse? Klik hier voor meer info.


 


 Top