Levensvreugde Verblijven vzw

Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH.
Wij streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk
passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Op zoek naar ondersteuning?

In onze voorziening kan u terecht voor dagondersteuning, woonondersteuning en begeleiding, zowel voor kinderen als volwassenen met een zware zorgvraag of hogere zelfredzaamheid.

Gebruikers en ouders

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze voorziening.

Werk - stage- vrijwilliger

Als u interesse heeft om onze zorggebruikers beter te leren kennen en wil meewerken om de kwaliteit van leven van de zorggebruikers te verhogen.

Nieuws en agenda:

Doe mee met Music for Life en steun zo ons project!

Ook dit jaar is Levensvreugde Verblijven één van de goede doelen van Music for Life.

Heb je interesse om een actie te organiseren ten voordele van onze zorggebruikers?

lees hier meer over ons nieuw project

 

een actie voor levensvreugde? lees hier voor meer info

 

 

BADMINTON 4 Life :

Noteer alvast 23 en 24 november in jullie agenda voor een nieuw sport- en eetfeest tvv onze werking, in het kader van de warmste week!

Net nog tijd genoeg om die sportieve voornemens voor 2019 te realiseren en alle collega’s, familie, vrienden en kennissen warm te maken om ook dat weekend langs te komen in de sporthal van Oudegem 🙂

Meer info volgt later nog.

Tot dan!

 

 

 

Open plaatsen nieuwe leefgroep jongvolwassenen

Binnenkort richten we binnen Levensvreugde Verblijven een nieuwe leefgroep, specifiek voor jongvolwassenen, op. Hierdoor kunnen we flexibeler inspelen op de zorgvraag van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Deze nieuwe woonvorm zal niet op onze campus ingericht worden, maar op een andere locatie in de omgeving van Aalst. Het zal een woonvorm zijn waarbij de zorggebruikers op termijn kunnen doorstromen naar een residentiële woonondersteuning of wonen in de stad (beschermd wonen).

Momenteel zijn er nog een aantal open plaatsen. Heb je interesse? Klik hier voor meer info.


 


 Top